මනුෂ්‍යත්වය සොයා යමි

Sunday, February 2, 2014

Without Delay


තමන් ආදරේ අය, තමන්ට ආදරේ අයට රිද්දන්න එපා. හතුරෙකුගෙන් ලැබෙන කස පහරකට වඩා හිත ලඟින් ඉන්න කෙනෙකුගේ අකරුණාව හුඟාක් වේදනාකරී. ඇත්තටම ආදරේ කරන අය තමන්ගේ ජීවිතේට වඩා අනිත් කෙනාගෙ ජීවිතේට ආදරේ කරනවා. අද නොතේරුනාට කවදහරි එයාගෙ වටිනාකම ඔයාට තේරුනත් එදාට ඔයා කොච්චර ඇඩුවත් වැළපුනත් එයා ඔයාට ඔයා දුන්නු දුක පපුවට තුරුලු කරන් ඔයාට හොයා ගන්නවත්, ළං වෙන්නවත් බැරි තරම් දුරක ගිහින් ඉඳීවි